Thì lo đi tìm việc, giờ trên mạng các trang tuyển dụng uy tín cũng nhiều mà, còn rãnh nữa thì học thêm tiếng anh, kĩ năng mềm các thứ, giờ làm gì mà không cần mấy cái đó.