Mình bị lỗi hiện Libraries khi khởi động win 7 đã chỉnh sửa theo 2 cách mà ko thấy được, có pro nào chỉ cho các khác ko ạ?

Cách 1: run/msconfig/ startup/ disable nhưng ko thấy dis như hướng dẫn nào của nó.Cách 2: Sửa trong Registry cũng ko đc.

Khi hộp thoại Registry Editor mở ra, bạn hãy vào theo đường dẫn sau HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon và sửa khóa Userinit thành C:\Windows\system32\userinit.exeBước 3: Các bạn chuyển sang đường dẫn sau HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced. Trong côt bên phải, bạn tìm giá trị PersitstBrowers và chuyển nó thành 0. Nếu không thấy key này, các bạn có thể tạo bằng cách Click chuột phải vào đó và chọn New > Sting value, nhập key PersistBrowers và nhập giá trị = 0.