Cần người có kinh nghiệm fix theme WP News 9

Em mới update giao diện WP News 9 cho cái site ZaiTri thì nó hiện lỗi tùm lum, e cần 1 anh có kinh nghiệm theme WP edit và config luôn theme này dài hạn, và kể cả tối ưu tốc độ để tối ưu tốc độ SEO, cái này đang dùng hosting Dreamhost em không rành.


Hiện nó báo lỗi code tùm lum khi truy cập bằng Laptop, máy tính để bàn, còn trên di động thì bình thường

https://imgur.com/a/U0e9DAs

<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/U0e9DAs"><a href="//imgur.com/a/U0e9DAs">Zai Tri error code</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>

https://zaitri.com/ đây là web news e muốn làm site du lịch, chia sẻ những chuyến đi trải nghiệm thực tế.

Mấy anh em xem qua ibox báo giá dùm hay email zaitritv@gmail.

Cảm ơn nhiều