Giới thiệu với các bạn phần mềm phục vụ cho công việc tư vấn tài chính: "Tính lãi tiết kiệm ngân hàng theo thời gian và tính tiết kiệm theo thời gian khi tham gia bảo hiểm".
Ví dụ: Bạn muốn 10 năm (hoặc số năm bạn muốn) tích lũy được 100.000.000 (hoặc tích lũy bạn muốn) thì mỗi năm bạn phải gửi tiết kiệm bao nhiêu? Phần mềm sẽ tính giúp bạn.
Tải về: Các bạn vào Google gõ: accpro2020 -> Enter để xem và tải về.