Làm đơn giản không quá nhiều chức năng chỉ có đăng job và nộp hồ sơ, quản lý đơn giản thì ngân sách bạn có cũng ok. Tuy nhiên chuyện vận hành sau đó mới là vấn đề, không ít thì nhiều cũng cần ngân sách và phải chịu được thời gian không có nguồn thu.