Viettelco cung cấp dịch vụ cho thuê không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị liên quan khác để triển khai hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7, cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng, kiểm soát hệ thống của mình.

GÓI V - BRONZE


1U / 300W Rack

1IP / 100Mbps Port Switch

50Mbps Internet trong nước

4Mbps Internet quốc tế

Không giới hạn lưu lượng thông tin

Điện máy nổ dự phòng / UPS

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐƠN GIÁ
1.260.000 đ/tháng (chưa VAT)

GÓI V - BRONZE


1U / 300W Rack

1IP / 100Mbps Port Switch

50Mbps Internet trong nước

4Mbps Internet quốc tế

Không giới hạn lưu lượng thông tin

Điện máy nổ dự phòng / UPS

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐƠN GIÁ
1.260.000 đ/tháng (chưa VAT)

GÓI V - GOLD


1U / 300W Rack

1IP / 1Gbps Port Switch

200Mbps Internet trong nước

10Mbps Internet quốc tế

Không giới hạn lưu lượng thông tin

Điện máy nổ dự phòng / UPS

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐƠN GIÁ
2.590.000 đ/tháng (chưa VAT)

GÓI V - PLATINIUM


1U / 300W Rack

1IP / 1Gbps Port Switch

300Mbps Internet trong nước

15Mbps Internet quốc tế

Không giới hạn lưu lượng thông tin

Điện máy nổ dự phòng / UPS

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐƠN GIÁ
3.500.000 đ/tháng (chưa VAT)

GÓI V - DIAMOND


1U / 300W Rack

1IP / 1Gbps Port Switch

400Mbps Internet trong nước

20Mbps Internet quốc tế

Không giới hạn lưu lượng thông tin

Điện máy nổ dự phòng / UPS

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

ĐƠN GIÁ
4.340.000 đ/tháng (chưa VAT)

Liên hệ để được tư vấn thêm Em Thịnh 0911708196