mạng nào cũng có vấn đề thôi, tùy hết vào hạ tầng khu vực thôi mà. Nhưng ổn nhất vẫn là VNPT và Viettel ạ
VPBX cung cấp giải pháp tổng đài ảo cho doanh nghiệp