Quote Được gửi bởi tunguyen88 View Post
Bật autoads có cần xóa mấy cái ads cũ không bác? Em nhớ chính sách của google chỉ cho đặt 3 ads trên 1 trang.
không bác ơi giờ google cho feed thoải mái mà bên mình để auto ads doanh thu lên gấp 3 luôn