Mình đang xài Lap Dell Latitude E6420. Không hiểu sao tự nhiên bị lỗi không kết nối được thiết bị Bluetooth. Có báo kết nối mà không hoạt động. Nó ra Chấm than hình tam giác với biểu tượng Bluetooth bị lỗi

Mọi người xem hộ mình xem nó bị làm sao và khắc phục như thế nào mình với nhé !