Như tiêu đề. Mình cần mua 10-20 website tin tức/blog 2.0 liên quan thể thao, tin tổng hợp, game.. chấp nhận luôn các site cá cược.
Với điều kiện
- Domain quốc tế
- Traffic > 1000 từ Google