Hello các bác .
Em có một vấn đề với hệ thống Camera. Khi cài nhiều camera trên một khu vực rộng thì gặp vấn đề thỉnh thoảng có camera bị thay đổi góc nhìn. Đôi khi ảnh hưởng đến giám sát nên hỏi trên này có bác nào biết phần mềm hay cách nào để camera tự phát hiện góc nhìn bị thay đổi và gửi cảnh báo đến mình không.
À em đang dùng HIK vision nhé. Bác nào biết chỉ em với ạ