Mô tả về thành phố Zero

Hãy chỉ huy một trong những nơi trú ẩn cuối cùng trong thế giới mới! Mang những người sống sót lại với nhau và dẫn dắt họ, huấn luyện mọi người và giao nhiệm vụ - luôn có một công việc cho mọi người! Xây dựng và củng cố cơ sở của bạn, và làm cho nó bất khả xâm phạm!

Vi-rút lây lan khắp nơi, đến giờ chúng ta phải hành động trước khi nó quá muộn. Các chiến binh phải cảnh giác, và vũ khí của họ đã sẵn sàng. Các vật phẩm và vật tư được tìm thấy trong các nhà kho bỏ hoang sẽ hữu ích trong các trận chiến chống lại lũ zombie và chủ nhân của chúng.

Hãy ra lệnh, thưa ngài và cứu con người!
Dưới đây là một số tính năng bạn có trong trò chơi: