SEO Content Writing (còn được gọi là SEO Copy Writing), bao gồm quá trình tích hợp từ khóa và các cụm từ tạo nên nội dung thực tế của trang web của bạn.

Trong khi viết nội dung cho website, các mẹo sau có thể giúp bạn giữ nội dung tốt hơn các trang khác.

Nội dung nên được hướng đến đối tượng mục tiêu cụ thể.
Mật độ từ khóa được tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của công cụ tìm kiếm.
Các tiêu đề phải luôn bắt mắt, hấp dẫn. Kích thích khách truy cập muốn xem thêm những gì bạn cung cấp trong trang web của bạn.
Không sử dụng ngôn ngữ khó hiểu, mơ hồ và phức tạp. Sử dụng các đoạn trình bày nhỏ để làm cho nội dung của bạn dễ hiểu hơn.
Giữ nội dung các trang của bạn ngắn.
Tổ chức và phân phối nội dung trên các trang.
Chia nội dung trang web của bạn thành các đoạn ngắn.