Phiên bản Ubuntu 19.10 với tên mã Eoan Ermine chính thức phát hành vào ngày 17/10/2019. Ngay bây giờ chúng ta có thể trả nghiêm các tính năng mới của Ubuntu 19.10.


Các tính năng mới trên Ubuntu 19.10

1. Cài đặt và boot HDH nhanh hơn nhờ các thuật toán nén mới

Hai thuật toán nén mới được sử dụng là LZ4, sẽ giúp quá trình cài đăt Ubuntu 19.10 nhanh hơn và boot vào HDH nhanh hơn so với phiên bản trước đó.

2. Giao diện dark mới

Giao diện Yaru – Một Community Theme được phát triển bởi cộng đồng Ubuntu. Bây giờ đã có thêm Yaru Dark Theme bên cạnh giao diện mặc định Yaru Light ThemeĐể kích hoạt Dark Theme, tham khảo hướng dẫn: Kích hoạt giao diện Yaru Dark Theme của Ubuntu

3. Tích hợp GNOME 3.34 và Linux Kernel 5.3

GNOME 3.34 được sử dụng chính thức trong Ubuntu 19.10. Ubuntu 19.10 sử dụng Linux Kernel 4.18. Phiên bản Kernel này có một số cải tiến cho AMD và GPU Nvidia, USB Type-C và Thunderbolt, và tối ưu hóa hiệu suất trong CPUfreq

4. Hỗ trợ ZFS File System

Ubuntu đã hỗ trợ ZFS File System và là 1 tùy chọn khi cài đặt.


5. Package được nâng cấp lên phiên bản mới hơn
Nâng cấp các packages:

glibc 2.30
OpenJDK 11
GC 9.2
Python 3.7.5 (+ Python 3.8.0 interpreter)
Ruby 2.5.5
PHP 7.3.8
Perl 5.28.1
golang 1.12.10

Nguồn: https://vinasupport.com/ubuntu-19-10...anh-co-gi-moi/