Laptop của em lúc trước vẫn dùng bình thường, nhưng bây giờ nó bị các hiện tượng sau:
1. Phải ấn nút nguồn nhiều lần thì laptop mới lên
2. Laptop bị lỗi màn hình xanh PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (STOP 0x00000050)
3. Laptop restart không tự bật lên được
Hôm nay thì máy tính của em bị thêm lỗi nữa là: khi em ấn lúc nguồn bật máy thì nút nguồn không còn đàn hồi, nảy lên như lúc trước nữa, và em dùng máy được một lúc thì máy tự động tắt, em bật lại máy thì máy chạy đến logo windows rồi lại tự tắt.
Các anh chị cho em hỏi máy em bị lỗi gì ạ? Em cảm ơn nhiều