Máy chủ zin
http://maychuzin.com
Tầng 2 số 164 mai anh tuấn, đống đa, hà nội
0966 378 144

Máy chủ đều được bảo hành 03 tháng 1 đổi 1, bảo hành 12 tháng (+9 thag) +10%
Cấu hình theo yêu cầu vui lòng liên hệ dịch vụ hỗ trợ khách hàng

+ Máy được thanh lý từ các datacenter lớn, nên chất lượng máy tốt
+ hình thức bên ngoài có vết xước do vận chuyển và sử dụng, bên trong như mới
+ một số máy đời mới date vẫn còn rất mới


Máy chủ server IBM X3630 M4 E5-2400 V1 V2 chính hãng
Cấu hình A1 (6.400.000 đ) :E5-2420 (1cpu) | ram 8G | HDD 300G sas 10k | raid: M5014| PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (10.300.000 đ) :E5-2430 (2cpu) | ram 16G= 8G *2 | HDD 2TB sas 7.2k * 2 cái | raid: M5014 | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (14.100.000 đ) :E5-2430 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 2TB sas 7.2k * 4 cái | raid: M5014 | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (21.600.000 đ) : E5-2470 (2cpu) | ram 48G= 8G *6 | HDD 2TB sas 7.2k * 6 cái | raid: M5014 | PSU 550w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (27.000.000 đ) : E5-2470 (2cpu) | ram 96G= 8G *12 | HDD 2TB sas 7.2k * 8 cái | raid: M5014 | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (57.900.000 đ) : E5-2470 (2cpu) | ram 96G= 8G *12 | HDD 6TB sas 7.2k * 12 cái | raid: M5014 | PSU 750w (2 nguồn)

Máy chủ IBM X3550 M4 1u chính hãng
Cấu hình A1 (8.300.000 đ) :E5-2620 (1cpu) | ram 8G | HDD 300G sas 10k | raid: M5014| PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (12.580.000 đ) :E5-2630 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 300G sas 10k * 4 cái | raid: M5014 | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (17.340.000 đ) :E5-2689 (2cpu) | ram 64G= 8G *8 | HDD 600G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (23.480.000 đ) : E5-2689 (2cpu) | ram 128G= 8G *16 | HDD 900G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (33.680.000 đ) : E5-2690 V2 (2cpu) | ram 128G= 8G *16 | HDD 900G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (43.360.000 đ) : E5-2690 V2 (2cpu) | ram 192G= 8G *24 | HDD 900G sas 10k * 8 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Máy chủ server IBM X3650 M4 E5 26xx 2660 2670 chính hãng
Cấu hình A1 (11.500.000 đ) :E5-2620 (1cpu) | ram 8G | HDD 300G sas 10k | raid: M5014| PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (15.780.000 đ) :E5-2630 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 300G sas 10k * 4 cái | raid: M5014 | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (20.540.000 đ) :E5-2689 (2cpu) | ram 64G= 8G *8 | HDD 600G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (26.680.000 đ) : E5-2689 (2cpu) | ram 128G= 8G *16 | HDD 900G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (36.880.000 đ) : E5-2690 V2 (2cpu) | ram 128G= 8G *16 | HDD 900G sas 10k * 4 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (46.560.000 đ) : E5-2690 V2 (2cpu) | ram 192G= 8G *24 | HDD 900G sas 10k * 8 cái | raid: M5110e | PSU 750w (2 nguồn)

Máy chủ server IBM X3630 M3 2u hdd 3.5 inch chính hãng
Cấu hình A1 (4.500.000đ) : E5620 (1cpu) | ram 8G | HDD Không có | raid: Lsi 3081e-r | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (8.840.000đ) : E5630 (2cpu) | ram 16G= 8G *2 | HDD 2TB sas 7.2k * 2 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (11.580.000đ) : E5630 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 2TB sas 7.2k * 4 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 550w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (16.410.000đ) : X5650 (2cpu) | ram 48G= 8G *6 | HDD 2TB sas 7.2k * 6 | raid: raid: M5014 | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (20.050.000đ) : X5650 (2cpu) | ram 64G= 8G *8 | HDD 2TB sas 7.2k * 8 |raid: M5014 | PSU 750w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (25.730.000đ) : X5650 (2cpu) | ram 64G= 8G *8 | HDD 2TB sas 7.2k * 12 | raid: M5014 | PSU 750w (2 nguồn)

Máy chủ server IBM X3650 M3 2u hdd 2.5 inch
Cấu hình A1 (4.500.000 đ): E5620 (1cpu) | ram 8G | HDD (không có) | raid: Lsi 3081e-r | PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (8.800.000 đ): E5630 (2cpu) | ram 16G= 8G *2 | HDD 300G sas 10k * 4 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (11.500.000 đ): E5630 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 300G sas 10k * 8 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (16.420.000 đ): X5650 (2cpu) | ram 48G= 8G *6 | HDD 600G sas 10k * 8 | raid: raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (22.900.000 đ): X5650 (2cpu) | ram 96G= 8G *12 | HDD 900G sas 10k * 8 | raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (38.100.000 đ): X5650 (2cpu) | ram 144G= 8G *18 | HDD 900G sas 10k * 16 | raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)

Máy chủ server IBM X3550 M3 1u hdd 2.5 inch chính hãng
Cấu hình A1 (4.500.000 đ) : E5620 (1cpu) | ram 8G | HDD (không có) | raid: Lsi 3081e-r| PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A2 (7.400.000 đ) : E5630 (2cpu) | ram 16G= 8G *2 | HDD 300G sas 10k * 2 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A3 (10.100.000 đ : E5630 (2cpu) | ram 32G= 8G *4 | HDD 300G sas 10k * 6 | raid: Lsi 3081e-r | PSU 675w (1 nguồn)

Cấu hình A4 (15.040.000 đ) : X5650 (2cpu) | ram 64G= 8G *8 | HDD 600G sas 10k * 6 | raid: raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)

Cấu hình A5 (19.700.000 đ) : X5650 (2cpu) | ram 96G= 8G *12 | HDD 900G sas 10k * 6 |raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)

Cấu hình A6 (25.300.000 đ) : X5650 (2cpu) | ram 144G= 8G *18 | HDD 900G sas 10k * 8 | raid: M5014 | PSU 675w (2 nguồn)