Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh:
Toàn bộ quy trình phân phối trong eSales đều được tự động hóa giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi hoạt động trong quy trình bán hàng và phân phối của mình. Doanh nghiệp chủ động trong việc kiểm soát tồn kho tối ưu việc luân chuyển hàng hóa trên chuỗi phân phối của mình. Hiệu suất làm việc của đội ngũ bán hàng cũng được kiểm soát và thúc đẩy để đạt hiệu quả tối ưu nhất thông qua các chỉ tiêu (KPI) cụ thể với các phương pháp và công cụ đo lường chính xác và hiệu quả.
Tối đa hóa lợi nhuận cho Doanh Nghiệp:
với các quy trình được tự động hóa và tối ưu hóa, hỗ trợ Doanh Nghiệp tiết kiệm thời gian và nhân sự để vận hành, nhưng lại đạt hiệu suất cao hơn, các hoạt động ngoài thị trường như POSM, khuyến mãi, độ phủ,..được kiểm soát chặt chẽ hệ thống hạn chế tối thiểu các vấn đề tiêu cực trong hệ thống, tránh thất thoát ngân sách.
Đo lường chính xác: các chỉ tiêu bán hàng được thiết kế và phân bổ hiệu quả, đánh giá hiệu quả hiệu suất làm việc của nhân viên bán hàng, đo lường và kiểm soát hiệu quả các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ các chiến lược kinh doanh, giúp nhà quản trị có chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Chủ động và làm chủ thị trường:
dựa vào các tính năng được thiết kế chặt chẽ trong hệ thống eSales Cloud DMS, Doanh Nghiệp hoàn toàn chủ động khi có các biến đổi, biến động về nhân sự trong hệ thống, dễ dàng thay đổi chiến lược kinh doanh, chủ động hoàn toàn trong chuỗi cung ứng của mình.
Gia tăng giá trị thương hiệu: eSale cũng sẽ cung cấp các chức năng và quy trình để quản lý chặt chẽ các chương trình trưng bày giúp gia tăng sự nhận diện thương hiệu, sản phẩm được hiện diện với hình ảnh chuyên nghiệp trên từng điểm bán. Triển khai hiệu quả các chương trình trưng bày tại điểm bán hàng cũng là một trong những việc giúp Doanh Nghiệp gia tăng giá trị thương hiệu hiệu quả.
Bản quyền linh hoạt:
nhằm hỗ trợ Doanh Nghiệp tiếp cận giải pháp quản lý hệ thống phân phối tiên tiến và hiện đại nhất, eSale Cloud DMS được thiết kế với tính năng và quy trình chuẩn nhưng với chi phí đầu tư hợp lý, đến với giải pháp DMS của HQsoft có thể lựa chọn giải pháp sở hữu bản quyền on premise hoặc dạng Subscription trả phí bản quyền sử dụng hàng tháng theo số người dùng thực tế. Doanh nghiệp cũng không cần quan tâm đến chi phí đầu tư và duy trì hạ tầng nếu chọn mô hình trả phí bản quyền subscription.