Bác vào web mobifone sau đó vào mục KNDL để xem các ưu đãi dành cho HV kndl nhé.