CentOS 8 đã phát hành , Những thay đổi và tính năng mới trên CentOS 8.


Desktop Environment

Gnome GUI và Gnome Shell đã được chuyển sang phiên bản 3.28.

Gnome Desktop và Trình quản lý hiển thị Gnome sử dụng Wayland làm hiển thị giao diện mặc định.CPU Architecture Supports

AMD and Intel 64-bit
The 64-bit ARM
IBM Power Systems, Little Endian
IBM Z

Kernel and OS

CentOS 8 dựa trên Fedora 28 sử dụng kernel 4.18

GUI Screenshot

Một số hình ảnh giao diện của CentOS 8 phiên bản Desktop

Nguồn: https://vinasupport.com/centos-8-pha...doi-tinh-nang/