Sự tăng trưởng này đến từ chiến lược mở rộng đầu tư vào các trung tâm Tiếng Anh Apax English/Apax Leaders và trường mẫu giáo Steame Garten.

Ngày 6/9/2019, Apax Holdings đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để làm rõ công thức tính giá chuyển đổi trái phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu đã phát hành riêng lẻ năm 2018.

Theo báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (MCK IBC) đạt 56 tỷ lợi nhuận sau thuế, trong đó có 33,8 tỷ thu được từ cổ tức của Công ty con – Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

Đối với hoạt động hợp nhất, Apax Holdings đạt tăng trưởng doanh thu ấn tượng với mức 43%, tăng từ 437 tỷ 6 tháng năm 2018 lên 628 tỷ 6 tháng năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 56 tỷ.

Sự tăng trưởng này đến từ chiến lược mở rộng đầu tư vào các trung tâm Tiếng Anh Apax English/Apax Leaders và trường mẫu giáo Steame Garten. Tại 30.06.2019, Apax và các công ty con đã có 71 trung tâm Tiếng Anh và 9 trường mẫu giáo, tăng mạnh so với 55 trung tâm và 3 trường tại cùng kỳ năm ngoái. Và trong quý 3, Apax dự kiến sẽ đưa tiếp 17 trung tâm Tiếng Anh và 2 trường mẫu giáo vào vận hành chính thức. Dự kiến trong quý 3 2019, doanh thu của Apax Holdings sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đó, Apax Holdings chắc chắn sẽ cán mốc doanh thu gần 1.300 tỷ theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.