Có bạn nhé, chương trình này áp dụng tối đa nạp 05 lần/tháng thôi bạn nhé.