hallo 500 ae ,cho mình hỏi muốn làm cái cap mấy cái chữ chèn vào video trên youtube này thì làm ntn vậy ?