Danh sách các phần mềm gồm có :

Adobe Acrobat Pro DC 2019.012.20040 Silent-Activated.rar
Adobe Animate CC 2019 64-Bit 19.2.1 Pre-Activated.rar
Adobe Audition CC 2019 64-Bit 12.1.3 Pre-Activated.rar
Adobe Bridge CC 2019 64-Bit 9.1 Pre-Activated.rar
Adobe Character Animator CC 2019 64-Bit 2.1.1 Pre-Activated.rar
Adobe Dimension CC 2019 64-Bit 2.3.1 Pre-Activated.rar
Adobe Dreamweaver CC 2019 64-Bit 19.2 Pre-Activated.rar
Adobe Illustrator CC 2019 64-Bit 23.0.6 Pre-Activated.rar
Adobe InCopy CC 2019 64-Bit 14.0.2 Pre-Activated.rar
Adobe InDesign CC 2019 32-Bit 14.0.2 Pre-Activated.rar
Adobe InDesign CC 2019 64-Bit 14.0.2 Pre-Activated.rar
Adobe Lightroom Classic CC 2019 64-Bit 8.4 Pre-Activated.rar
Adobe Media Encoder CC 2019 64-Bit 13.1.3 Pre-Activated.rar
Adobe Photoshop CC 2019 64-Bit 20.0.6 Pre-Activated.rar
Adobe Prelude CC 2019 64-Bit 8.1.1 Pre-Activated.rar
Adobe Premiere Pro CC 2019 64-Bit 13.1.4 Pre-Activated.rar
Adobe Premiere Rush CC 2019 64-Bit 1.1 Pre-Activated.rar

Tất cả các bản cài đặt đã tự động kích hoạtLink 4Share.VN:
http://4share.vn/d/487d717a7e71717e

Link GoogleDrive :

Link sao lưu khi bị lỗi :