Hiện em đang dùng phần mềm ABBYY. Em muốn đưa n file PDF vào và chuyển sang n file excel tương ứng. Em đang thử thi no cứ gộp hết n file kia thành 1 file excel.
Bác nào biết cách làm chỉ em với ạ. Cảm ơn các bác nhiều ^^