Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều theo dõi tình hình tài chính thông qua kế toán, các nghiệp vụ kế toán được thực hiện và lưu trữ thông qua việc ghi chép vào sổ sách hoặc nhập lên excel hoặc phần mềm trên PC (máy tính bàn), nhưng cả hai cách này đều tốn rất nhiều thời gian nhập liệu, kiểm tra, và khả năng xảy ra sai sót hay mất dữ liệu là rất lớn.

Điển hình, trong quá trình thu thập phiếu thu, chi và rà soát các chứng từ trước và sau khi lập báo cáo, việc mất giấy tờ không còn là hiếm trong các doanh nghiệp. Mặc dù chi phí cho nhân sự kế toán có thể lên đến hàng chục triệu nhưng vẫn không kiểm soát được tối đa việc nhầm lẫn số liệu và thất thoát mà không biết lý do.

Hay việc quản lý kế toán bằng excel, phần mềm trên PC, một ngày đẹp trời nào đó nếu có virus thì chắc rằng dữ liệu có còn hay không? Việc virus xâm nhập trong thời kỳ công nghệ hiện nay không còn là xa lạ. Các vấn đề về virus cũng chưa bao giờ được khắc phục triệt để.

Các vấn đề này đều được khắc phục trên ứng dụng quản lý doanh nghiệp – PHẦN MỀM MOOLA-PRO.

5 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG MOOLA-PRO TRONG QUẢN LÝ KẾ TOÁN
Phần mềm Moola-Pro là phần mềm quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán về bán hàng, mua hàng, luân chuyển hàng, quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý quảng cáo, quản lý tài sản, quản lý tiền và xử lý hoàn toàn tự động các nghiệp vụ kế toán khi có giao dịch xảy ra. Dưới đây là 5 lý do Moola-Pro thực sự là giải pháp tối ưu trong công tác quản lý kế toán:

1. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CLOUD TRONG QUẢN LÝ KẾ TOÁN
Với công nghệ Cloud (điện toán đám mây), ứng dụng Moola-Pro được phát triển trên 2 nền tảng: iOS và Android hoàn toàn có thể thay thế các ứng dụng phần mềm trên PC. Công nghệ điện toán đám mây được kết hợp với 2 nền tảng phổ biến nhất hiện nay đã tạo nên sự cộng hưởng và tối ưu hóa. Các đám mây luôn cho phép việc lưu trữ dữ liệu mọi lúc mà không bao giờ lo bị mất dữ liệu, theo đó là việc quản lý các công việc khi di chuyển đến bất kỳ nơi nào. Kế toán viên cũng không cần lo lắng trong việc kiểm soát giấy tờ. Các thông tin kế toán được cập nhật mọi lúc, mọi nơi.

2. TỰ ĐỘNG HẠCH TOÁN KHI CÓ GIAO DỊCH
Bất kỳ lúc nào có giao dịch thu và chi từ bán hàng, đặt hàng, thanh toán đơn đặt hàng, thanh toán lương nhân viên,…. ứng dụng Moola-Pro đều ghi nhận lại giao dịch và tự động hạch toán các giao dịch vào các tài khoản kế toán.
Ví dụ: Khi nhân viên bán hàng và thu tiền của khách hàng, ứng dụng Moola-Pro sẽ tự động hạch toán vào các tài khoản: Tiền – Doanh thu, Hàng tồn kho – Giá vốn và cập nhật ngay lập tức vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. XEM VÀ IN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI MỌI NƠI, MỌI THỜI ĐIỂM
Với chiếc điện thoại cầm tay và tính năng tự động cập nhật tức thì, nhà quản lý có thể kiểm soát được tình hình tài chính của công ty tại mọi nơi, mọi thời điểm. Không cần đến cuối kì, cuối năm đợi kế toán viên ghi lại sổ sách, chỉ cần mở ứng dụng Moola-Pro luôn luôn theo dõi được 3 loại báo cáo cần thiết cho doanh nghiệp:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ

4. LƯU TRỮ VÀ THEO DÕI ĐẦY ĐỦ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Ứng dụng Moola-Pro luôn cho phép tạo các đơn nhập hàng (chức năng Đặt hàng), xuất hàng (Chức năng Bán hàng), các phiếu thu, phiếu chi ( Chức năng Hóa đơn, Quản lý tiền mặt). Việc tạo ra giao dịch như vậy sẽ đồng thời lưu trữ lại các chứng từ giúp quản lý cũng như kế toán theo dõi chi tiết đến từng giây, phút. Ngoài ra, người dùng có thể in chứng từ khi cần thiết.

5. TỐI ƯU HÓA QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Các nghiệp vụ kế toán được tối ưu hóa trong việc quản lý theo các chức năng trên ứng dụng Moola-Pro:

Kế toán tiền
- Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến tiền: thu tiền bán hàng, chi tạm ứng, nhận tiền từ nhà đầu tư, lãi gửi tiết kiệm, chi tiền mua hàng, thanh toán các khoản nợ, nộp thuế….
- Cho phép theo dõi và in sổ chi tiết tiền mặt theo từng tài khoản ngân hàng, từng nhân viên tại quầy, tại quỹ.
- Tự động hạch toán giao dịch tiền vào báo cáo tài chính.
Kế toán bán hàng
- Cập nhật kịp thời các khoản chiết khấu và doanh thu bán hàng ngay tại thời điểm bán hàng.
- Quản lý danh sách các khoản nợ phải thu của khách hàng và thực hiện trả nợ.
- Quản lý danh sách khách hàng đã thực hiện dịch vụ.
- Tự động ghi nhận nghiệp vụ bán hàng vào báo cáo tài chính.
Kế toán mua hàng
- Quản lý các khoản nợ phải trả các nhà cung cấp và thực hiện thanh toán nợ.
- Quản lý danh sách nhà cung cấp và các thông tin liên quan như nợ, hóa đơn, khoản trả trước,…
- Tự động ghi nhận nghiệp vụ mua hàng vào báo cáo tài chính.
Kế toán kho
- Quản lý tình hình xuất nhập tồn hàng hóa liên tục, thực hiện kiểm kê hàng hóa theo mã QR của sản phẩm.
- Tiếp nhận dữ liệu nhập kho từ phần đơn đặt hàng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót.
- Xuất báo cáo tồn kho.
Kế toán tài sản
- Quản lý danh sách tài sản theo QR code và theo dõi các thông tin về tài sản: ngày mua, nguyên giá, thời gian khấu hao, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, nhân viên phụ trách….
- Tự động ghi nhận các nghiệp vụ tăng giảm tài sản vào báo cáo tài chính.
- Tính khấu hao theo 2 phương pháp chuẩn là phương pháp đường thẳng và phương pháp số dư giảm dần hoặc không khấu hao.
- Thực hiện kiểm kê theo mã QR.
- Xuất file tài sản và in báo cáo tài sản khi cần.
Kế toán lương nhân viên
- Lập bảng chấm công theo tuần, tháng.
- Thực hiện đăng ký nghỉ phép, chế độ thông qua ứng dụng.
- Tính lương theo mức lương thỏa thuận; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm, khoản phụ cấp và khấu trừ
- Tính lương hoa hồng theo % của từng nhân viên.
- Thanh toán tạm ứng cho nhân viên.
- Tự động ghi nhận chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN vào báo cáo tài chính.
- Xuất báo cáo tổng hợp và chi tiết lương nhân viên.

Ứng dụng Moola-Pro cũng cung cấp cho các nghiệp vụ khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC như quản lý khoản vay, khoản đầu tư….

Nguồn: moolapp. com/2019/06/12/moola-pro-giai-phap-toi-uu-trong-quan-ly-ke-toan/