* Nay em xin giới thiệu 3 website upload file tốc độ cao miễn phí dùng để chia sẻ hoặc lưu trữ tài liệu:

+ Server 1: toolviet. top

+ Server 2: mfile. top

+ Server 3: uptep. com
----------------------------
- Tính năng đặc biệt
+ Cho phép tối đa 15GB/tệp cho mỗi lần upload
+ Sau khi đã up file lên thì đường dẫn tải file xuống có dạng là Google Drive nên tốc độ tải file xuống gọi là max speed :V
+ Có hệ thống bảo vệ file bằng mật khẩu chống bị lấy code
+ Không cần login
+ Tốc độ up file nhanh
+ Và nhiều tính năng khác,...