Lỗi an authentication error has occurred the function requested is not supported khi remote vào server.

Trong hệ thống mạng LAN, có 1 số máy khi remote bị lỗi như trên. Để khắc phục lỗi này, làm theo các bước sau đây

tuanquynh. net/vi/news-khong-remote-duoc-server/29/82