Nếu anh chị có thể làm website giống sharecode hoặc topcode thì liên hệ em nhé.