Window 10 hiện tại đã thay thế trình xem ảnh mới và chúng ta ko còn tìm thấy Windows Photo Viewer
Hôm nay tuanquynh .net giới thiệu các bạn cách để phục hồi lại trình xem ảnh Windows Photo Viewer thay thế cho Photo nhé
b1. các bạn download fie reg về
https:// drive . google . com /open ? id=1Ijx20WTSr2dbA17BdeUNZYdnD31Koa-v
các bạn copy link trên vào trình duyệt rồi bỏ khoảng trắng đi nhé
b2/ chạy file trên > yes >yes > Oke
vậy là bạn đã phục hồi thành công.
Tiếp theo set default cho nó mặc định khi xem file hình

b3/ Bạn click phải chuột vào thanh taskbar > taskbar setting > Home > Apps > Default Apps

b4/ Khung bên phải bạn chọn mục Photo viewer , bạn chọn trình xem ảnh Windows Photo Viewer