Bạn ra cửa hàng MobiFone ở địa chỉ 432 hồ tùng mậu nhé. Hôm trước mình cũng đổi ở đây nhân viên họ nhiệt tình lắm.