IBM Power8
IBM 8203-E4A P520 Server 4.2GHz 2-Core POWER6/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 8204-E8A Power6 P550 Server 4 x 4.2GHz POWER6/ 128GB RAM / Dual PSU……

IBM Power7
IBM 8231-E1D P710 4-Core 3.6GHz Power7/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 8202-E4C - P720 - 3.7GHz 4-Core Power7/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 8233-E8B - P750 24Core 3Ghz Power7/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 9117-MMD P770 12 Core 4.3 GHZ Power7+/ 256GB mem/ 300GB disk…..

IBM Power8
IBM 8284-22A Power8 S822 10Core 3.42Ghz, Power8/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 8286-42A Power8 S824 16C 4.15Ghz, Power8/ 128GB mem/ 300GB disk…..
IBM 8408-E8E Power8 E850 16core 3.72GHz Power8/ 128GB mem/ 300GB disk…..
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp:
Trinh Cường 0913 865 861 – Cuong.trinh@hqg.vn