Hè về, bạn đã tìm được chỗ thực tập cho học kì tới chưa?
Apply ngay các chương trình tuyển dụng Intern/Fresher hot hit của hè này
Intern: https://www.tma.vn/Thuc-tap/
• CV gửi về: Intern@tma.com.vn
Fresher: https://www.tma.vn/tft
• CV gửi về training@tma.com.vn
TMA sẽ nhận CV đến 23/8/2019, đừng quên deadline này nhé