I. Vai trò của phần mềm CRM
1. CRM là gì?
CRM được viết gọn từ tên tiếng anh: “Customer Relationship Management” tạm dịch là quản lý quan hệ khách hàng. Có thể hiểu đơn giản là doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác với khách hàng của mình hình thành nên các mối quan hệ trong doanh nghiệp. Để hiểu rõ về CRM là gì? Tại sao lại quan trọng?

Tổng đài ip call center

2. Vai trò của phần mềm CRM
Vai trò của phần mềm CRM đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

CRM có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cho dù là công ty sản xuất hay dịch vụ thì không thể không nói tới vai trò của hoạt động CRM.
Quản lý quan hệ khách hàng giúp cho doanh nghiệp nắm rõ thông tin về khách hàng như thị hiếu tuổi tác, nhu cầu, các thông tin phản hồi của khách hàng… giúp cho doanh nghiệp có những định hướng sản xuất kinh doanh khi hợp tác với những nhu cầu của khách hàng.
Quản lý quan hệ khách hàng giúp cho doanh nghiệp biết được lượng khách hàng hiện tại của mình và khách hàng tiềm năng trong tương lai. Từ đó có thể so sánh với đối thủ cạnh tranh và biết được đối thủ của mình trên thị trường.
CRM giúp cho doanh nghiệp biết khả năng tìm kiếm, chọn lọc, xây dựng phát triển hệ thống khách hàng qua các thời kỳ ra sao? Từ đó chúng ta có thể đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên thị trường và có chính sách cải tiến phù hợp với các thời kỳ tiếp theo.
Ngoài ra, CRM còn cho doanh nghiệp biết các dịch vụ hậu mãi của mình như nào…và có khả năng giải quyết khiếu nại của họ ra sao? Đã đáp ứng được nhu cầu hay chưa? Để từ đó có được biện pháp thích hợp.
3. Lợi ích lớn nhất của phần mềm CRM
Xây dựng mối liên hệ tốt hơn với các khách hành hiện tại và thông qua đó:
Tăng doanh thu bán hàng nhờ việc chọn đúng thời điểm, do dự đoán được nhu cầu khách hàng vào các xu hướng đã xác định trước tính.
Xác định được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn nhờ vào những hiểu biết về yêu cầu của từng nhóm khách hàng.
Có thể thuyết phục được khách hàng mua những sản phẩm có liên quan nhờ việc thương hiệu đã được họ nhân biết và ta có thể đưa ra nhiều sản phẩm thay thế hoặc những sản phẩm cải tiến.
Xác định được những khách hàng nào có thể mang lại lợi nhuận cho công ty.

onlinecrm .vn/tich-hop-phan-mem-crm-voi-tong-dai-ip