Cơ hội làm việc trên AWS, TINCAN, Machine Learning cũng như tham gia trực tiếp dự án thực tế với khách hàng quốc tế. Đừng ngần ngại hãy apply ngay 𝐑𝐎𝐑 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭 tại TMA.

📌📌 Tham khảo JD chi tiết tại: http://bit.ly/TMARoRArchitect

🤗🤗Còn nếu bạn lo sợ vì mình chưa đủ trình để đảm nhận. Đừng lo vị trí 𝐑𝐎𝐑 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫 vẫn đang đợi bạn: http://bit.ly/TMARoRDev

-----------------------------------------------

🔫🔫 Click "Ứng tuyển" tại website hoặc gửi CV liền tay về 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁@𝘁𝗺𝗮.𝗰𝗼 𝗺.𝘃𝗻 🔫🔫