Skype có một tính năng nhắc nhở rất hữu ích đó là Lên lịch cuộc gọi (Schedule call). Các bận có thể tận dụng tính năng này để tạo lịch nhắc nhở để trò chuyện hoặc gọi skype cho bạn bè mà không sợ bị quên.Trong khung chát với người cần trò chuyện, nhấp Lên lịch cuộc gọi (Schedule call) và điền các thông tin cũng như chọn giờ và nhấn Send.