Outlook có chức năng hẹn giờ để gửi email theo lịch đã đặt trước. Tuy nhiên chức năng này ẩn nên ít người biết đến. Anh chị nào chưa biết có thể khai thác nhé.

Trong email sau khi đã soạn xong. Nhấp Options > check "Do not deliver before" và nhập ngày và giờ để gửi email