Tháng roi do vo y đang kỹ mua 1 goi prenium, nhưng gio ko xài nua
còn thời gian sử dụng đến 17/5/ 2020 , ai can minh ban rẻ luôn, sđt 0926548513