Hiện tại em có 1 em camera IP. Không có nút reset. Hiện tại em chia nhầm Sub nên không thể kết nối được với nó. Em đã gán IP tĩnh cho nó và dùng các phần mềm scan IP vẫn scan bình thường. Các cao nhân giúp em với ạ.
IP: 192.168.1.250
Sub: 255.255.255.254
Em cảm ơn.