Post: Nhắc nhở juli_0: Gửi bài spam
User: juli_0
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
up thôi báo spam. bó tay với ông