Post: GA US 2008 đã PIN kèm domain
User: khanhvy1102
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
GA US 2008 đã PIN kèm domain, ai mua ibox nhé. Chán GA rồi.