Post: Thua mua GA Content đã PAY
User: khanhvy1102
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
bán con 2008 đã pin, có domain, gà us ai mua ib