chào cac bạn, có bạn nào biết cách khắc phục trường hợp của mình ko/

mình dùng mail mới lẫn tài khoản adsense đang có để thử đăng ký admob,
sau khi review xong thì luôn bị disabled bì lý do đã có tài khoản rồi trong khi mình chưa từng đăng ký.


AdMob policies only allow one account per person. To get started with AdMob, you can either:
1. Upgrade your existing AdSense account, associated with docs...@gtempaccount.com, to include AdMob. If you can’t access this account, follow the steps in the sign-in troubleshooter
or
2. Close your duplicate AdSense account(s) by following the steps in the help center article “How to cancel your AdSense account”, and then try signing in to AdMob again


các mail trước nó báo trùng mình xóa đăng ký lại thì ko nói, đằng này đây là 1 mail mà mình ko hề sở hữu: docs...@gtempaccount.com

các bạn có cao kiến gì ko