Mình đang dùng message queue apache kafka, chạy cluster với 2 node. Mình không hiểu vì sao mà nó cứ tự động shutdown mà không rõ nguyên nhân. Bác nào đã có kinh nghiệm với con Apache Kafka thì hỗ trợ giúp nhé.