Post: GA US 2005 Đã Paid + 100 domain
User: khanhvy1102
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
GA US 2005 Đã Paid 4k2$ + 100 domain xanh nét, pro nào mua inbox nhé