Post: Nhượng lại tài khoản facebook ia
User: dauquangtu
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Hiện tại vừa mới đăng ký thành công con facebook Instant Articles, nhưng page cùi bắp nên không có ý định đi sâu vào chiến nó. Bác nào có nhu cầu vui lòng cho cái giá mong muốn vào inbox hoặc pm skype: dvtmmoviet