Chào anh em, mình cần code đoạn ký tự đặt biệt như sau:

Code bằng php hay javascript cũng dc

https://kitudacbiet.com/

Nhập tên nó nhảy ra các ký tự đặt biệt như vậy?

Anh em nào làm dc pm mình nhé