Cần 2 bạn freelancer cắt html

- Có hiểu biết về bootstrap, html, css, jquery
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
- Ưu tiên anh em khu vực TP HCM


# Liên hệ
Skype: web.bangnguyen