Theo các bác thì năm 2019 nên mua ipad loại nào để phục vụ học tập và công việc văn phòng