Post: Hai Kênh YTB 5k Và 10k Đã tắt KT... bác nào cần?
User: shopdearmon
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Nhượng 2 Kênh Nhạc 5kSUb và 10kSub Đã Tắt Kiếm tiền do Video Nhạc Toàn ảnh...

Hiện nay Có nút vẫn co Nút bật Kiếm Tiền.. Cần nhượng Cho bác nào muốn làm Video !