Hướng dẫn thao tác thực hiện tạo USB cài đặt Windows 7 từ lúc tạo uSB cho đến khi hoàn thiện máy tính
Theo dỗi kênh để xem các video hay về tự học sửa chữa máy tính
Youtube: Vi Tính Thiên Ân ( Váo youtube search từ khoá vitinhthienan )
Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn !